/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

คุณกำลังมองหาอะไร
ในการนำดิจิทัลมาใช้ในองค์กร

ซอฟเเวร์ เฮาส์

ซอฟเเวร์ เฮาส์ คือ องค์กรที่ประกอบกิจการด้านการพัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือ แอพลิเคชั่น สำหรับธุรกิจหรือกิจกรรม ตามแต่ที่ผู้ต้องการใช้งานกำหนด

บริษัท ดีเฟนส์มี จำกัด

บริษัท ดีเฟนส์มี คือบริษัท Software House สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยทีมพัฒนาหัวสมัยใหม่. เราเน้นการพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเราเท่านั้น. ทีมของเราเป็นทีมที่มีความรู้ความสามารถในเทคโยโลยีสมัยใหม่ และเต็มไปด้วยพลังแห่งการพัฒนา มากด้วยประสบการณ์ และใจที่รักต่อการบริการ เพื่อให้ลูกค้าของเราสบายใจที่สุด

ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ที่ทีมพัฒนาของเรานำระบบต่างๆขึ้นสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ธุรกิจ และผู้ใช้งานต่างๆ เรารักที่จะทำให้ระบบของเราขึ้นสู่การใช้งานจริง เราตั้งใจที่จะไม่ยอมให้โปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมา ไปนอนแช่อยู่บน git เราจะช่วยทุกอย่างที่ทำได้ ที่จะทำให้ระบบของเราขึ้นสู่ production ให้ได้ นั่นคือ policy ของเรา

 

ทำไมต้องดีเฟนส์มี

เพราะเราเติบโตขึ้นมาอย่างเข้าใจ ว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการอะไร การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาจับ โดยไม่ได้ทำให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ย่อมเท่ากับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เราจึงมุ่งหาโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการทำงานของทีมงานหนุ่มสาวยุคใหม่

ทักษะของเรา

Development

99%

Design

97%

Support Engineer

90%

ประสบการณ์มากกว่า 12ปี

ทีมพัฒนาของเรานำระบบต่างๆขึ้นสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ธุรกิจ และผู้ใช้งานต่างๆ

การพัฒนาระบบ

ดีเฟนส์มี พัฒนาซอฟแวร์ด้วยกระบวนการ SDLC(Software Delopment Life Cycle) ดังนั้น ถ้าคุณให้บริการกับทางเรา กระบวนการในการพัฒนาจะง่าย และชัดเจนมากๆ

ให้คำปรึกษา

บริษัท ดีเฟนส์มี เรานำเสนอการพัฒนาระบบสาระสนเทศ ด้วยการบริการเสมือนระบบลูกค้าเป็นระบบของเราเอง ให้บริการปรึกษา และพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงให้คำปรึกษาต่างๆ