เกี่ยวกับ บริษัท ดีเฟนส์มี

ภาพรวม

บริษัท ดีเฟนส์มี คือบริษัท Software House สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยทีมพัฒนาหัวสมัยใหม่. เราเน้นการพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเราเท่านั้น. ทีมของเราเป็นทีมที่มีความรู้ความสามารถในเทคโยโลยีสมัยใหม่ และเต็มไปด้วยพลังแห่งการพัฒนา มากด้วยประสบการณ์ และใจที่รักต่อการบริการ เพื่อให้ลูกค้าของเราสบายใจที่สุด

ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ที่ทีมพัฒนาของเรานำระบบต่างๆขึ้นสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ธุรกิจ และผู้ใช้งานต่างๆ เรารักที่จะทำให้ระบบของเราขึ้นสู่การใช้งานจริง เราตั้งใจที่จะไม่ยอมให้โปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมา ไปนอนแช่อยู่บน git เราจะช่วยทุกอย่างที่ทำได้ ที่จะทำให้ระบบของเราขึ้นสู่ production ให้ได้ นั่นคือ policy ของเรา

จากพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ เราสร้างระบบต่างๆไปมากมาย พัฒนาธุรกิจต่างๆไปมากมาย ทั้งทางด้านโลจิสติกส์โลจิสติกส์ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน ธุรกิจ Startup. ด้วยประสบการณ์ของเรา เราตั้งใจที่จะพัฒนาระบบที่จะใช้ในกลุ่มลูกค้าตลาดบุคคลทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน เราก็รักที่จะพัฒนาระบบในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ