พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า

ซอฟต์แวร์ที่เฉพาะของธุรกิจตนเอง การพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของบริษัท ทั้งในรูปแบบของเว็บแอบพลิเคชั่น และโมบายแอบพลิเคชั่น สำหรับธุรกิจในยุค 4.0

ทำไมต้องทำซอฟต์แวร์ตามความต้องการ?

ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองทำหน้าที่ในกระบวนการเฉพาะของธุรกิจของคุณแก้ปัญหาเฉพาะของคุณตอบสนองความต้องการที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนและทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณง่ายขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้คุณจะได้รับ:

  • มีความยืดหยุ่น
  • ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล
  • การปรับปรุงและการบำรุงรักษาที่ดี

ทำไมต้องดีเฟนส์มี

เพราะเราเติบโตขึ้นมาอย่างเข้าใจ ว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการอะไร การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาจับ โดยไม่ได้ทำให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ย่อมเท่ากับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เราจึงมุ่งหาโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการทำงานของทีมงานหนุ่มสาวยุคใหม่

ทักษะของเรา

Development

99%

Design

97%

Support Engineer

90%