กระบวนการพัฒนา

กระบวนการพัฒนา

ที่ ดีเฟนส์มี เราเชื่อมั่นในการพัฒนาซอฟแวร์ โดยยึดหลักการที่ว่า ระบบทุกระบบ ควรจะสร้างมาเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น อัตโนมัติขึ้น น่าใช้งาน และทันสมัย เราเลือกใช้ กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ที่ทันสมัยอย่าง Agile เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมา ตรงกับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด และที่สำคัญลูกค้าได้รับข้อมูลของการพัฒนาซอฟแวร์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลงานที่ออกมา จะตรงใจผู้ใช้งาน พัฒนาประสิทธิภาพ

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์

ดีเฟนส์มี พัฒนาซอฟแวร์ด้วยกระบวนการ SDLC(Software Delopment Life Cycle) ดังนั้น ถ้าคุณให้บริการกับทางเรา กระบวนการในการพัฒนาจะง่าย และชัดเจนมากๆ

1.Project Initiation
ทุกโปรเจคที่ทาง ดีเฟนส์มี พัฒนา ต้องมีการประชุมตอนเริ่มโครงการกับผู้ที่จะมาใช้งานระบบ และผู้ที่จะเป็นผู้ให้ requirements ทุกครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงกระบวนการพัฒนา และเงื่อนไขต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน

2.Requirement
หลังจากที่ทุกฝ่ายรับทราบถึงการเริ่มต้นโครงการแล้ว ดีเฟนส์มีเริ่มต้นที่การเก็บ Requirement จากทางลูกค้า เพื่อนำไปออกแบบ วางแผน ทั้งระยะเวลาที่แน่นอน รวมถึงจำนวณผู้พัฒนาที่ต้องใช้ โดยในขั้นตอนการเก็บ Requirement อาจจะมีได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ซึ่งการเก็บ โดยส่วนมากจากต้องการข้อมูลที่เป็น input และ output รวมถึงการ walk through process เดิมที่ลูกค้าทำงานอยู่

3.Design
ในกระบวนการออกแบบ หลังจากเก็บ Requirement จนได้กระบวนการที่ชัดเจนแล้ว ดีเฟนส์มี จะจัดทำเอกสาร Mockup and Project Plan. โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ UI/UX prototype ผ่านเครื่องมือการออกแบบอย่างง่าย เช่น Adobe XD, Mockup.io หรือ JustInMind เพื่อสร้างเป็น Prototype ให้ลูกค้าเข้าใจภาพโดยรวมได้อย่างง่ายๆ และสามารถให้ feedback กับทางบริษัทได้ชัดเจน

4.Implementation
ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ โดยสิ่งที่คุณจะได้รับ มีดังนี้:
– ตัวสินค้า
– เอกสารต่างๆ
– รายละเอียดความต้องการ
– รายละเอียดการออกแบบ
– คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
– โปรแกรมทิ่ดตั้งแล้ว
– ขั้นตอนการติดตั้ง และการดูแลรักษา
– ซอสโค้ด
– การรับประกัน

โดยลูกค้าผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในซอสโค้ด

เพิ่มเติมจากนี้ เราขอเสนอ งานบริการดูแลรักษาระบบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทุกคนได้ปรับปรุงตัวโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

5. Testing
ที่ดีเฟนส์มี กระบวนการทดสอบทุกระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของ frontend และ ส่วนของ backend โดยส่วนของ frontend เราจะ “ไม่” สร้าง scenario ยิบน่อยพร่ำเพรื่อ แต่เราจะวิเคราะและออกแบบ scenario ที่เข้าตรงถึงจุดที่คาดว่า จะเป็นบัคของระบบในทันที เรียกได้ว่ามุ่งตรงเข้าหา big boss bug โดยตรง และเมื่อแก้บัญหาบัคที่เป็นตัวที่ลึกที่สุดไปแล้ว เราเชื่อว่าบัคที่เป็นตัวเล็กๆ จะถูกแก้ปัญหาไปด้วยระหว่างทางที

6.Deployment
การปล่อยโปรแกรมสู่เครื่อง Server ให้กับลูกค้าทุกเจ้า ทางบริษัทจะกำหนดตารางเวลาร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการ deployment นั้น จะกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุด และโดยส่วนมากแล้ว ในระยะเวลารับประกัน หรือบริการ Maintenance ของเรา เราจะมีตารางเวลาประจำสัปดาห์ในการขอปิดระบบชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบอยู่เสมอ

7.Maintenance
การดูแลรักษาระบบ ถ้าลูกค้าใช้บริการกับ ดีเฟนส์มี เรามีนโยบายว่า ซอฟแวร์เราทุกตัว จะต้องมีประกันสินค้า 6 เดือน เป็นข้อบังคับของทุกโครงการ ดังนั้นลูกค้าทุกคนสามารถหมดกังวลได้ว่า หลังจากจบโครงการแล้ว ใครจะดูแลรักษาต่อไป ถ้ามีบัค และยิ่งไปกว่านั้น ดีเฟนส์มี ใช้ระบบติดตาม issues ต่างๆที่เข้ามา เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสบายใฝจได้ว่า issues ที่ทุกท่านแจ้งเข้ามา จะถูกแก้ไขอย่างแน่นอน